Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Obchodné meno: Progress Promotion Košice, s r.o.
Adresa: Žriedlová 3444/30, 040 01 Košice

IČO: 31 674 437
telefón: 055/622 82 82

e-mail: eshop@progress.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar:

Číslo objednávky*:

Dátum objednania tovaru*:

Dátum prevzatia tovaru*:

Meno / Obchodné meno kupujúceho*:

Adresa kupujúceho*:

Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*:

na bankový účet / IBAN /: SK

 

 

Dátum*:

 

 

Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

*povinný  údaj